Region Midtjylland vil bekæmpe forurening

Forurenet grundvand er hvert år en stor udgift for Region Midtjylland, men nu skal det være slut.

Når vandværkerne stikker snablen i jorden efter vand, støder de mindst hver fjerde gang på pesticidrester. Og i nogle tilfælde i mængder, der overstiger de officielle grænseværdier. Når det sker må de, ifølge en pressemeddelelse fra Region Midtjylland, opgive at bore det pågældende sted eller satse på at kunne fortynde forureningen med vand fra vandværkets øvrige boringer.

- Det er en udfordring, som vi stadig oftere står med. Nogle vandværker – især i byerne – har ikke mulighed for at finde alternative steder at hente vandet op, siger Hans Fredborg, vicedirektør i Region Midtjylland.

Nu skal det være slut
Som følge af de store udfordringer med forurenet grundvand har Region Midtjylland tilegnet 2016 til at gå direkte efter de truende forureninger. Det fremgår af den jordforureningsplan, som regionsrådet godkendte på sit møde onsdag. Data fra samtlige vandboringer skal skabe overblik over pesticidindholdet i grundvandet samt forskellige områders vandkvalitet og sårbarhed over for forureninger.

Det er Regions Midtjyllands Ambition, at forureningerne skal opspores og undersøges, og derefter skal der tages stilling til, om den forurenede jord skal fjernes, eller om man på anden vis kan uskadeliggøre stofferne.

Region Midtjylland bruger hvert år omkring 40 millioner kroner på at finde og fjerne forureninger, der truer menneskers sundhed eller vores grundvand.