Region Midtjylland meldt til Rigsrevisionen

Regionen kritiseres for ikke at leve op til Sundhedslovens krav om patientsikkerhed.