Region Midtjylland først med palliativ døgnvagt

1. september er Region Midtjylland klar med landets første palliative døgnvagt for alvorligt syge og døende.

Lægevagt, hospitalslæger, sygeplejersker på hospice og den kommunale hjemmepleje kan fra 1. september, døgnet rundt ugens syv dage søge rådgivning hos en specialiseret palliativ læge fra ét af regionens palliative team. To læger vil være på vagt og dækker henholdsvis den østlige og den vestlige del af regionen.

Danmarks første Region Midtjylland er hermed den første region, der realiserer dette punkt i Kræftplan III og håbet er, at vagten kan medvirke til at undgå genindlæggelser og opslidende transporter af alvorligt syge medborgere.

- Jeg er glad for, at vi er kommet i mål med ordningen, som Regionsrådet besluttede at realisere, da vi sidste år lagde budget for 2013, siger regionsrådsformand Bent Hansen i en pressemeddelelse.

Opbakning fra læger Også de palliative læger er positive over for løftet i kvaliteten af patientbehandlingen. En af de læger, der skal indgå i vagten, er overlæge Bodil Abild Jespersen fra Aarhus Universitetshospital:

- Alle alvorligt syge patienter i regionen kan nu døgnet rundt få gavn af den faglige ekspertise til lindring af smerter og andre plagsomme symptomer, siger hun.

Fakta

Palliation anvendes om den professionelle, tværfaglige indsats for at forebygge og lindre lidelse hos mennesker ramt af livstruende sygdom (f.eks. lungesygdom, hjertesvigt, kræft eller nyresygdom)Den palliative vagt afvikles i første omgang som forsøg i et år.