Regeringen vil beskytte naturområde ved Skjern Å

30.000 hektar natur i Danmark vil få en særlig beskyttelse, og i Vestjylland vil det få betydning for Lønborg Hede ved Skjern Å.

Foto: Steffen Ortmann / Ritzau Scanpix

Regeringen og Dansk Folkeparti vil beskytte omkring 30.000 hektar natur, som skal have Natura 2000-beskyttelse.

Så store arealer ventes at blive udpeget i hver region

Nordjylland: 6.000 – 8.000
Midtjylland: 6.000 - 8.000
Syddanmark: 6.000 - 8.000
Sjælland: 1.000 - 2.000
Hovedstaden: 8.000 - 10.000

Kilde: Miljøministeriet

Det er den største enkeltudpegning af Natura 2000-natur på land siden 2004, og i Vestjylland kommer det til at vise sig ved Skjern Å.

Områder omkring Lønborg Hede får nemlig klassificeringen, da det er et vigtigt områdefor yngle- og trækfugle.

Miljøstyrelsen vil nu færdigbehandle de mange høringssvar, inden de endelige grænser kan trækkes.

Grænserne justeres

Natura 2000-områderne blev etableret i Danmark i 1990’erne, men siden da er det gået lidt i glemslen. Derfor passer grænserne ikke længere, og en del af områderne er nu intensivt dyrket landbrugsjord og bebyggelse frem for natur.

I Naturpakken fra 2016 blev det derfor besluttet at give den beskyttede natur et gennemsyn, som nu er ved at vise sin effekt.

- Man pynter sig med lånte fjer, hvis man naturbeskytter kornmarker, gylletanke og havnemoler. Vi skal selvfølgelig ikke kalde noget natur, der ikke er det. Jeg synes, at det er vigtigt med beskyttet natur i Danmark. Og jeg er glad for, at vi er enige om at beskytte mere af den rigtige natur med udpegningen af de omkring 30.000 hektar nye naturarealer. Det bliver en kæmpe gevinst for naturen i Danmark, at vi nu får beskyttet mere af den værdifulde natur, siger Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Eksempler på steder, der vil blive beskyttet

  • Nordjylland: Områder ved Saltum Enge mellem Løkken og Blokhus. De sure og kalkrige overdrev er hjem for utallige plantearter.
  • Østjylland: Områder ved Tåstrup Sø ved Århus, der ligger i en gammel tunneldal fra istiden.
  • Vestjylland: Områder ved Lønborg Hede ved Skjern Å. Området er vigtigt for både ynglefugle og trækfugle.
  • Sydjylland: Områder ved Kongens Mose ved Løgum Kloster. Området er noget af det tætteste, vi har på urskov i Danmark.
  • Fyn: Områder ved Arreskovsø ved Fåborg. Her er bl.a. sjælden sump med elletræer og nogle særligt artsrige engarealer, som Danmark ikke har mange tilbage af.
  • Sjælland: Områder ved Klinteskoven på Møn, hvor et af Danmarks få kalkoverdrev er hjemsted for en række fredede orkidéer.
  • Bornholm: Områder ved Paradisbakkerne ved Almindingen er varieret skov, der er rig på arter og bl.a. huser en række sjældne padder og krybdyr.
  • Hovedstaden: Områder ved Teglstrup Hegn i Nordsjælland. Det er et rigt og varieret naturområde med gammel skov og mange søer.
Kilde: Miljøministeriet