Regeringen afsætter 630 mio. til danske vandløb

Nu bliver levevilkårene for fisk, planter og bunddyr bedre. Gennem en tilskudsordning vil regeringen give vandmiljøet et løft.

Havørreder, døgnfluer og vandranunkler får i fremtiden bedre levevilkår under vandoverfladen. Landets kommuner har siden 1. august kunnet søge om tilskud til restaurering af vandløb. Med ordningen kan kommunerne få tilskud til i alt 11 forskellige tiltag. Eksempelvis til at plante træer langs åernes brinkler, genslynge vandløb, fjerne spærringer i vandløb og lægge gydegrus ud.

Alt sammen for at skabe bedre vilkår for både fisk, smådyr og planter, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal have hævet vandkvaliteten i åer og vandløb, så fisk, smådyr og planter trives bedre. Det sætter vi turbo på nu. Kommunerne kan få penge til blandt andet at fjerne gamle opdæmninger, lave okkerrensningsanlæg eller ligefrem genslynge åer. Det er indsatser, der for alvor vil gavne vandmiljøet, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.

EU-kroner blandt millionerne

Vandområdeplanerne for de mere end 3500 kilometer vandløb blev præsenteret af ministeren i juni 2016. Af planen fremgår det, at opgaven med restaureringen af vandløbene skal ske gennem en tisludsordning. Der er i alt afsat 630 millioner kroner til ordningen. Midlerne er cirka 75 procent nationale midler, mens resten kommer fra EU’s Hav- og Fiskerifond.

Der kan søges tilskud til vandløbsrestaurering fra 1. august til 20. september 2016 og derefter to gange årligt frem til 2021