Razzia på Hogager Marked

SKAT, fødevaremyndighederne og en pantefoged tog lørdag på jagt på Hogager Marked