Radio- og tv nævn: Bent Hansen købte sig ikke til omtale i TV MIDTVEST

Radio- og tv-nævnet har afgjort, at Bent Hansen ikke købte sig til omtale i TV MIDTVEST i forbindelse med programserien "Supersygehuset".

Radio- og tv-nævnet har behandlet en sag om programserien "Supersygehuset", der blev vist på TV MIDTVEST i januar 2013. Region Midtjylland har betalt produktionsstøtte til programserien, men nævnet afviser en mistanke om, at Region Midtjyllands medarbejdere eller regionsrådsformand Bent Hansen skulle have haft indflydelse på programmerne.

Radio- og tv-nævnet tog sagen om de støttede programmer op af egen drift, da der opstod politisk debat om især regionsrådsformandens rolle. I et af programmerne ses Bent Hansen tage det første spadestik til det nye sygehus i Gødstrup. Det blev udlagt som om regionsrådsformanden havde købt sig til positiv omtale i TV MIDTVEST i et valgår.

- Det var på høje tid, at Radio- og tv-nævnet kom med sin afgørelse. Det har været ubehageligt og helt utilstedeligt, at TV MIDTVEST og TV 2 | ØSTJYLLAND er blevet draget ind i regionsrådsvalgkampen, siger direktør Ivar Brændgaard. Og det er tilfredsstillende og forventet, at nævnet har givet TV-stationerne ret i, at de kan modtage produktionsstøtte fra Region Midtjylland.

Af afgørelsens præmisser fremgår det, at det er lovligt ifølge lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, at Region Midtjylland har ydet produktionsstøtte til programserien. Det har der været hjemmel til lige siden stationens start. 

I praksis er det sket ved, at regionen har betalt et privat produktionsselskab for at følge byggeriet, hvorefter produktionsselskabet har stillet programmerne gratis til rådighed for TV MIDTVEST. Det fremgår også, at hverken regionens medarbejdere eller regionsrådsformand Bent Hansen har haft indflydelse på, hvordan programmerne er udformet. Det har udelukkende været et spørgsmål mellem det private produktionsselskab og TV MIDTVEST, der har haft det afgørende ord i redigeringen af programmerne.