Produktions-pause på Cheminova

70 ansatte på kemikoncernen sendes på efteruddannelse.