Private bosteder dominerer markedet for anbragte børn

Langt størstedelen af landets private bo- og opholdssteder for psykisk syge og handicappede børn og unge er private. Det viser dataudtræk, som Fagbladet FOA har modtaget fra Socialstyrelsen.

Senest har botilbuddet, Fonden Bo-Selv, med afdelinger i Herning og Hjerm mødt kritik fra tidligere beboere og ansatte. Nu vil minister drøfte, om socialtilsynene har de rette beføjelser.

221 af opholdsstederne for børn og unge ejes af private virksomheder ved udgangen af 2017, mens 101 var offentlige. Ligeledes var 276 bo- og opholdssteder, der rummer en sammenblanding af børn, unge og voksne, ejet af private, mens 95 var offentlige. Det viser tal fra Socialstyrelsen, som Fagbladet FOA har kigget på.
    
- Det her område er primært drevet af private. Det er et mudret område, som der ikke er et klart billede af, og som man heller ikke har den store forskningsmæssige viden om i Danmark, siger Tea Torbenfeldt Bengtsson, seniorforsker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Læs også Tidligere ansat på bosted: - Vi tog deres sko, så de ikke kunne stikke af

Private tilbud lukker på stribe

Et udvalgssvar fra børne- og socialminister Mai Mercado (K) indikerer, at en overrepræsentation af de private opholdssteder har problemer med kvaliteten sammenlignet med opholdssteder i det offentlige.

Således viser udvalgssvaret fra ministeren, at Socialtilsynet siden det trådte i kraft i 2014, har lukket 17 opholdssteder for børn og unge. Alle 17 var private.

- De her opholdssteder har meget forskellige pædagogiske tilgange til deres arbejde. Sagerne her viser, at der i hvert fald er nogen, som falder igennem, siger Tea Torbenfeldt Bengtsson. 

Læs også Kritik af botilbud: Der bliver taget fat i hoved og hals

Intet bundniveau

En af forklaringerne på, at tilbud for børn- og unge tiltrækker mange private aktører, er, at der er store pengebeløb involveret, forklarer professor i forvaltning Jacob Torfing på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

- Hvis man som privat aktør går ind i et marked, hvor der er en høj pris for en ydelse, er der en god mulighed for at tjene penge, hvis man samtidig går på kompromis med kvaliteten, siger han.
    
Fagbladet FOA har spurgt børne- og socialminister Mai Mercado (K), om hun tror, at bundniveauet på private bosteder for børn og unge er lavere end i det offentlige. Det er ikke ministerens opfattelse.

Læs også Brancheforening: Private bosteder presset ulovligt ned i pris af kommunerne

- Jeg har ikke grundlag for at tro andet, end at de private tilbud generelt har samme kvalitet som de offentlige. Kvaliteten i de private og de offentlige tilbud bliver vurderet på samme måde og efter den samme kvalitetsmodel, og hvis man ser på de vurderinger af kvaliteten, der ligger på Tilbudsportalen, så ser der ikke generelt ud til at være markant forskel, skriver ministeren i et svar til Fagbladet FOA.

Fagbladet FOA og flere andre medier har de seneste måneder dokumenteret alvorlige svigt af børn og unge på private bosteder. Mai Mercado lover, at hun vil følge op på sagerne.

- Efter sommerferien skal jeg drøfte socialtilsynet med de politiske partier, hvor vi blandt andet skal drøfte, om socialtilsynene har de beføjelser, de har brug for, for at føre et effektivt tilsyn med private og offentlige opholdssteder, skriver Mai Mercado til Fagbladet FOA.

Læs også Private bosteders fokus skal skærpes