Politisk opbakning til ny færge

Et enigt udvalg i Thisted og Lemvig Kommuner valgte mandag aften at sige ja til projektet om en ny færge mellem Thyborøn og Agger.

En længe ventet ny færge mellem Thyborøn og Agger er nu endelig til politisk behandling, efter at Thisted og Lemvig kommune i et år har arbejdet med planerne.

Mandag aften var Thisted og Lemvig Kommunes teknik og miljøudvalg samlet for at tage stilling til projektet, og her valgte to enige udvalg at sige ja til færgeselskabets ønsker om en ny og større færge samt at bygge nye færgelejer.

- Da den nuværende færge er slidt, er det jo et spørgsmål om, om vi fortsat vil have en færge mellem Thyborøn og Agger, og det vil vi. Derfor har vi også besluttet at sige ja til en ny færge og færgelejer og forventer, at det bliver endeligt besluttet i byrådet inden sommerferien, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Lemvig Kommune Jørgen Nørby (V).

I udvalgets beslutning ligger også en godkendelse til, at der kan optages byggelån til færge og færgelejer indenfor en beløbsramme i størrelsen 90-93 mio. kroner som deles ligeligt mellem Thisted og Lemvig kommune.

- Signalet fra udvalget for klima, miljø og teknik er, at det er et projekt, der skal arbejdes videre med, siger Kristen Tilsted (V), der også er næstformand for Thyborøn-Agger Færgefart til Nordjyske.dk.

Den nye færge bliver større end den nuværende og kan betjenes af to mand, mens der skal tre til at betjene den gamle. En del af udgifterne kan dermed finansieres ved besparelser til personalet, ligesom de nye lejer betyder, at der også kan spares på oprensningen af sejlrenden.

Strategi- og økonomiudvalget i Thisted Kommune skal den 10. juni tage stilling til teknikudvalgets indstilling og herefter skal kommunalbestyrelsen tage endeligt stilling den 16. juni. Hvis alt går efter planen, vil en ny færge kunne tages i brug i 2018.

Thyborøn-Agger færgen transporterer hvert år 5.000 lastbiler, 50.000 personbiler og 140.000 passagerer.