Politianmeldt for at bruge eget vand

En familie ved Kibæk kan se frem til en politianmeldelse, fordi de benytter vand fra en privat boring. Familiens 200 køer vil nemlig ikke drikke vandet fra den kommunale forsyning.

En familie fra Kibæk er blevet politianmeldt af Herning Kommune, fordi de benytter vand fra en privat boring til dem selv og deres kvægbrug i stedet for at bruge vandet fra det lokale vandværk.

Grunden til, at de lavede en privat boring, er, at de 200 malkekvæg, som familien ejer, ikke vil drikke det vand, der kommer fra det lokale vandværk i Karstoft. I 2010 stoppede kvægene med at drikke vandet. Det dehydrede dyrene, og dermed faldt mælkeproduktionen.

- Der er jo et eller andet, der gør, at køerne ikke vil drikke vandet. For netop to dage efter, vi blev tilkoblet vores egen boring, begyndte de at drikke igen, siger Gerda Jouwstra fra Kibæk, der ejer køerne.

Ikke noget galt med vandet

Der blev foretaget undersøgelser af vandet, fordi køerne ikke ville drikke det, men prøverne viste, at vandet var ganske normalt, og at det levede op til kravene for drikkevand.

Mens disse prøver stod på, fik familien lov til at foretage den private boring, som de har været tilkoblet siden.

Men nu vil kommunen have familien og køerne til at drikke vandet fra det lokale vandværk igen.

- Så skal vi i den næste sag, hvor en anden måtte have lyst til at afkøble sig, også give tilladelse til det. På den måde underminerer vi fuldstændig eksistensgrundlaget for vores vandværk. Det kan vi simpelthen ikke, siger Anders Debel, der er centerchef hos Natur, Miljø og Byggeri i Herning Kommune.

Politianmeldelse

Familien er blevet tilbudt at beholde vandforsyningen fra den private markboring, men det vil koste dem flere hundredetusinde kroner. Det takker familien nej til:

- Så kan vi ikke gøre andet end at melde sagen til politiet, siger Anders Debel fra Herning Kommune.

- Vi er helt uforstående over for, at vi kan vente en politianmeldelse, og at vi kan tvinges til at blive koblet tilbage på vandværket, for det betyder, at vi lige så godt kan sende køerne til slagteriet, siger Gerda Jouwstra.