Patienterne er begejstrede for akuthelikopteren

Tilfredsheden er i top i den første patientundersøgelse af akuthelikopteren.

Foto: Anna Marin Schram

Patienter, der må tranporteres med akuthelikopteren, er godt tilfredse med behandlingen undervejs. Det er konklusionen på den første tilfredsundersøgelse af akuthelikopteren.

- Vi er glade for, at patienterne i den grad er tilfredse med oplevelsen. Det er måske ikke så overraskende, når man tænker på, at det er en højt specialiseret akuthjælp, der gives af meget erfarent personale. Men undersøgelsen giver god viden om patienternes perspektiv, som vi kan bruge i udvikling af indsatsen fremover, siger Svend Hartling, formand for styregruppen for regionernes akutlægehelikopterordning i en pressemeddelelse. 

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer og personlige interviews. 99 procent af patienterne vurderer det samlede indtryk af oplevelsen som ”meget godt” (90 procent) eller "godt" (9 procent). På de øvrige spørgsmål varierer tilfredsheden fra 95 til 100 procent, når de to positive svarkategorier er lagt sammen. 

Fakta om akuthelikopteren

* Den første akutlægehelikopter blev sat ind i Region Sjælland i 2010.
* I 2011 kom Region Midtjylland og Region Nordjylland på banen med en akuthelikopter med base i Karup.
* I dag dækker akuthelikopterne alle regioner med baser i Ringsted, Skive og Billund.

Noget at lære

Selv om patienterne generelt er meget godt tilfredse med behandlingen i akuthelikopteren, er der plads til forbedringer. På trods af at patienterne selv vurderer spørgsmål om, hvordan helikopterlægen forberedte patienten på, hvad der skulle ske under flyvningen, ligger tilfredsheden lavere. 

- Vores patienter er ofte i akut kritisk tilstand. Derfor har behandling og flysikkerhed det absolut højeste fokus. God kommunikation er med til at øge trygheden og skabe den fornødne ro i kritiske situationer, så det er også en vigtig del af opgaven. Derfor læser vi undersøgelsen med stor interesse og bruger blandt andet den nye viden til at arbejde med, hvordan vi i den akutte situation kan blive bedre til at fortælle patienterne, hvad der sker undervejs, siger Troels Martin Hansen, ledende overlæge ved den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.

Den første tilfredshedsundersøgelse af akuthelikopteren foretaget blandt patienter i hele landet.