Patienter besøger selv sygeplejerske

På Morsø Sygeplejeklinik kan mobile borgere selv komme og få hjælp. Det giver borgerne mere fleksibilitet, og kommunen sparer både tid og penge.

Sygeplejerskerne i Morsø Kommune slipper for at køre ud til borgerne, nu kommer borgerne til dem. På den nyåbnede sygeplejeklinik kan mobile borgere selv komme hen og få hjælp. Her kan de blandt andet få sårbehandling, få dryppet øjne og få medicindosering, som de tidligere har fået hjælp til derhjemme med et besøg fra hjemmesygeplejen.

Den nye klinik gør det langt mere fleksibelt for borgerne, fordi de nu selv kan bestemme, hvornår det passer dem at komme. De kan møde op med sår og skrammer, når de vil. Klinikken er dog ikke en erstatning for skadestuens akutmodtagelse.

Når borgerne selv tager hen til sygeplejerskerne, bliver ressourcerne udnyttet bedre. Sygeplejerskerne kan nå at behandle flere borgere, når de ikke skal bruge tid på at køre rundt til dem. Derudover bliver borgerne indirekte "tvunget" til at røre sig, når de skal en tur forbi sygeplejeklinikken.