Iltsvind breder sig hastigt

I Limfjorden er der nu iltsvind på 10 målestationer. Ved den foregående måling for to uger siden var der iltsvind ved fem.

Så galt kan det komme til at se ud, hvis fjorden rammes af iltsvind. Foto: Arkivfoto TV MIDTVEST

Sommerens varme og stille vejr betyder, at iltsvindet i de danske farvande breder sig hastigt. 

Helt nye målinger viser, at der er iltsvind i Limfjorden ved Livø Bredning, Bjørnsholm Bugt, Risgårde Bredning, Skive Fjord, Hjarbæk Fjord, Louns Bredning og Hvalpsund. I områderne Thisted Bredning, ved Vilsund og i Dragstrup Vigvest for Mors er der også målt kraftigt iltsvind.

Læs også Iltsvind i Hestholm sø: Tusindvis af fisk er døde

Sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2016 og 2017 er iltsvindet i Limfjorden kraftigere og væsentlig mere udbredt i år.

- Den ekstraordinært varme sommer rammer fjorde som Limfjorden med lille vandudskiftning og relativ lav vanddybde hårdt. Kombinationen af varmt havvand og næringsstoffer giver store mængder af alger, der forbruger alt ilten, når algerne synker ned og rådner på havbunden. For at få en bedring af situationen, kan vi kun håbe på masser af blæst i de kommende måneder, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har i den forgangne uge også foretaget målinger i Mariager Fjord, hvor den indre del af fjorden fortsat er ramt af kraftigt iltsvind. Som noget nyt er der nu også konstateret kraftigt iltsvind i Faxe Bugt og i Hjelm Bugt syd for Møn.

Miljøstyrelsens seneste iltmålinger er opsamlet af miljøskibene Limgrim og Liv II i perioden fra den 30. juli til den 6. august, og der er tidligere i juli målt kraftigt iltsvind i blandt andet Sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav. Miljøstyrelsen forventer, at der fortsat er iltsvind i disse områder. I Kattegat er der fortsat gode iltforhold.

Læs også Iltsvind i Limfjorden får fiskene til at flygte