Parti stemplet som antidemokratisk

Danskernes Parti fremhæves i en rapport fra Socialministeriet som anti-demokratisk og aktivistisk. Partilederen undrer sig.

Danskernes Parti er en af de organisationer, som i dag bliver fremhævet i en rapport fra Socialministeriet. Rapporten kortlægger antallet af antidemokratiske og ekstremistiske grupperinger i Midt- og Vestjyllands Politikreds.

Læs om kortlægningen her

Stiftet i Viborg

Danskernes Parti er stiftet af Daniel Carlsen fra Viborg. Partiet stiller op til det kommende valg i november i seks kommuner og fire regioner - heriblandt Region Midtjylland, hvor stifteren selv stiller op. I rapporten beskrives Danskernes Parti som en organisation, der er antidemokratisk og aktivistisk:

"Partiet lever med sin ideologi ikke op til det, der kan beskrives som liberale demikratiers ligheds- og toleranceprincipper, hvor alle medlemmer af samfundet behandles som lige værdifulde og ligeberettigede medlemmer. Det er således tydeligt, at danskernes Parti ønsker at begrænse andre etniske grupper end danske gennem hjemsendelse", skriver SFI i rapporten. 

Minister synes det er problematisk

På den baggrund betegner socialminister Annette Wilhelmsen det som problematisk, at partiet kan stille op til valget. Ministeren mener partiet bruger den demokratiske ret til at stille op, men har til formål at underkende demokratiets frihedsprincipper.

Partistifteren på den anden side, undrer sig.

00:24 Luk video

01:13 Luk video