Overblik: Så mange klager i socialsager er der i din kommune

Kommunerne træffer for mange forkerte beslutninger i borgernes sager på socialområdet. Det mener ministeren på området.

Alt for ofte træffer kommunerne en forkert beslutning, når en borger skal have behandlet en sag på socialområdet. Det mener den konservative Børne- og Socialminister, Mai Mercado. 

Derfor har hun besluttet, at kommunernes såkaldte 'omgørelsesprocenter', altså sager hvor en sag genbehandles eller ændres, fremover skal offentliggøres, så alle kan se, hvor godt eller skidt det står til i de enkelte kommuner.

Nu er de første danmarkskort klar, og dem kan du dykke ned i herunder. Der er to kort - et for socialområdet generelt og et for børnehandicapområdet. 

Det blå kort herunder viser antallet af klagesager på socialområdet fordelt på kommunerne. I 2016 afgjorde Ankestyrelsen 8140 sager på dette område. I gennemsnit blev 37 procent af sager omgjort, enten fordi kommunens afgørelse var forkert og blev ændret, eller fordi der manglede så mange oplysninger, at Ankestyrelsen ikke kunne vurdere sagen og derfor måtte hjemvise den til ny behandling i kommunen. Vises kortet ikke, kan du se det her.

Det grønne kort herunder viser antallet af klagesager på børnehandicapområdet fordelt på kommunerne. I 2016 blev der landsplan afgjort 1422 sager. Gennemsnitlig blev 46 procent af sagerne omgjort. Vises kortet ikke, kan du se det her.

Sådan læser du kortene

Sådan foregår klagegangen

Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. Styrelsen behandler i gennemsnit cirka 30.000 sager hvert år. 

Når en borger eksempelvis ansøger kommunen om hjælp til sit handicappede barn og får et afslag, så kan borgeren klage over kommunens afgørelse. Kommunen har så pligt til at genbehandle sagen. Hvis kommunen derefter alligevel fastholder sin afgørelse, så ender sagen hos Ankestyrelsen. 

Klagesager i Midt- og Vestjylland 

I det midt- og vestjyske træffer kommunerne også afgørelser, som senere bliver genbehandlet eller ændret. 

I 2016 modtog Ankestyrelsen 2671 sager her fra andsdelen, og hver gang der var 10 sager, så var der fejl i tre.

I sagerne med fejl blev resultatet, at kommunerne enten ændrede afgørelsen helt eller hjemviste sagen til ny behandling på grund af fejl og mangler i sagsbehandlingen. Altså fik 1/3 midt- og vestjyder medhold i deres klage eller som minimum ret til at få deres sag genbehandlet. 

I Indblik Søndag har TV MIDTVEST tidligere set nærmere på klagesagerne. Dengang talte vi med Nina Hielmcrone, der er jurist og ekstern lektor ved Aalborg Universitet. 

- Det burde ikke være sådan, at man skyder skævt hver tredje gang. Altså, det er et retssikkerhedsmæssigt problem, og så ligger der jo en masse mørketal under, sagde Nina Hjelmcrone i Indblik Søndag. 

Du kan se eller gense hele Indblik Søndag her eller i toppen af denne artikel.