Østerild: Radar i stedet for lysblink

Trafikstyrelsen siger, at Østerild vil være perfekt til at teste en alternativ måde til at advare flytrafikken.

Naboerne til vindmølletestcentret i Østerild kan måske snart slippe for de generende lysglimt fra centrets 250 meter høje lysmaster.

P4 Midt & Vest oplyser, at Trafikstyrelsen har sagt god for, at man kan afmærke testcentret med radar i stedet for lys.

Det er et nyt regelsæt, der gør det muligt at finde alternative måder til at advare flytrafikken mod master over 150 meters højde. Og vicedirektør i Trafikstyrelsen, Jesper Rasmussen, siger, at Østerild vil være et perfekt sted til at lave et forsøg med radar i stedet for lys.

Der er to muligheder for at bruge en radar i stedet det blinkende lys. Radaren kan placeres på møllen og tænder lyset, når et fly nærmer sig - eller placeres i flyet og sørger så for at advare piloten.

Lysglimtene fra masterne i Østerild er så kraftige, at beboere på Fur - 35 kilometer væk - er generet af dem.