Optimisme i Skjern Bank

Regnskabet for første halvdel af 2013 ser godt ud for Skjern Bank.

Halvårsregnskabet viser et resultat på 11,3 millioner kroner før skat. I 2012 så det helt anderledes ud - der var resultatet før skat på kun 5,2 millioner kroner.

- Vi arbejder hårdt på at forbedre processen i banken for derved at reducere vores omkostninger. Alle medarbejdere er meget opmærksomme på at finde besparelser, hvor det giver fornuft, og det ses i vores regnskab, siger Per Munck, Bankdirektør i Skjern Bank.

Og selvom regnskabet kun tegner et billede af første halvår, tror han på, at tendensen vil fortsætte året ud.

- I Skjern Bank er vi forsigtigt optimistiske, og med dette halvårsregnskab har vi noget at have det i, fortsætter Per Munck.

Vi forventer at slutte året med et årsresultat, som er væsentlig højere end i 2012, siger Per Munck, Bankdirektør i Skjern bank.