Opholdssted under skærpet tilsyn

Fonden Spartas institution Homeland i Gødstrup er kommet under skærpet tilsyn. Det sker som følge af flere kritisable forhold.

Fonden Spartas opholdssted i Gødstrup er kommet under skærpet tilsyn af Socialtilsyn Midt. Det sker, fordi tilsynet under fire uanmeldte besøg på afdelingen siden begyndelsen af januar har opdaget flere uacceptable former for magtanvendelse. Derudover er tilsynet utilfreds med den pædagogiske metode - eller mangel på samme.

- Vi har spurgt meget ind, interviewet de unge, medarbejdere og ledelse, og vi synes, at magt bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. Det bringer ikke de resultater frem, som man ellers kunne forvente, fortæller Ulla Bitsch Andersen der er tilsynschef i Socialtilsyn Midt.

Skal mærke, det gør ondt

Fonden Sparta med hovedsæde i Sunds driver flere afdelinger her i landsdelen - de tager sig af blandt andre domsanbragte og psykisk ustabile unge, der ifølge en anonym, tidligere ansat får en hård behandling.

- I to tilfælde er jeg selv blevet bedt om at bruge unødvendig, grov vold og magt, hvilket jeg selvfølgelig ikke gjorde. Men jeg blev opfordret til bare at rykke dem rundt, smide dem ned på jorden, så de kunne mærke, at det gjorde ondt.

Vold ikke en del af pædagogikken

Fonden Sparta afviser, at det er en del af pædagogikken at bruge hårdhændede metoder.

- Det er aldrig nogensinde pointen med sådan et tilbud at lave noget, der gør ondt. Det er på ingen måder acceptabelt, hvis det har fundet sted, siger Anker Søndergaard, der er bestyrelsesmedlem i Fonden Sparta.

Herning Kommune har indtil årsskiftet stået for kontrollen af Homeland i Gødstrup, og kommunen skriver i en pressemeddelelse, at sagen vil blive fulgt tæt.

Se Socialtilsyn Midts forklaring på det skærpede tilsyn

Socialtilsyn Midt har sat opholdsstedet Sparta ved Herning under skærpet opsyn

Mød en tidligere anbragt pige 

Tidligere anbragt på opholdsstedet Sparta fortæller om forholdene på stedet