Økonomisk krise på Struer Museum

Fem ud af 15 medarbejdere har fået fyringsvarsel. Svigtende besøgstal og manglende markedsføring får skylden.