Nyt tilbud til hjertepatienter i Thisted

Klinikchef i Thisted glæder sig over nyt dagtilbud i Thisted. Det vil betyde et fagligt løft, siger hun.

En række hjertepatienter fra Thy, Mors og den vestlige del af Jammerbugt Kommune vil fra september kunne slippe for en længere køretur til Aalborg.

Region Nordjylland vil nemlig oprette et nyt hjertemedicinsk dagtilbud i Thisted, hvor patienterne kan komme til undersøgelse, behandling og kontrol. Det oplyser hospitalsdirektør Henrik Larsen fra Regionshospitalet Nordjylland i en pressemeddelelse.

Det nye daghospital skal bemandes af kardiologer fra Hjørring, og klinikchef Grethe Kirk fra Fællesklinik Thisted glæder sig over nyheden.

- Det her er første skridt i retning af at skabe et nyt hjertemedicinsk daghospital i Thisted. I første omgang sker det ved, at vi får kardiologer fra hospitalets klinik i Hjørring til Thisted to dage om ugen. Målet er jo, at vi har et dagtilbud, der har åbent på fuld tid. Men allerede det, at vi nu tager de første skridt til at skabe det to dage om ugen, betyder faktisk et fagligt løft til både læger, sygeplejersker og lægesekretærer i Fællesklinikken i Thisted, siger Grethe Kirk.