Nyt samarbejde mellem virksomheder og gymnasier

I dag rykkede biologitimen for 1. d på Ringkøbing Gymnasium til Arlas ostemejeri i Nr. Vium. Initiativet er en del af et nyt pilotprojekt mellem skoler og virksomheder.

Gymnasieeleverne fra Ringkøbing Gymnasium eksperimenterede i dag med osteproduktion og blev klogere på bakterier, enzymer, temperaturer og pH-værdi. Samtidig blev de klogere på uddannelses- og jobmuligheder i lokalområdet.   

Besøget er et led i et Factory Tours-pilotprojekt, som Ringkøbing-Skjern Kommune har faciliteret for at sikre, at de unge i kommunen får mere viden om, hvilke job- og karrieremuligheder virksomhederne tilbyder.    

- Det giver noget hands-on at se, at det vi bruger i klasselokalet faktisk også bliver brugt i produktionen, siger kemi- og biologilærer på Ringkøbing Gymnasium, Signe Begtrup. 

Gymnasieeleverne, der har biologi på A-niveau og kemi på B-niveau fik en rundvisning efterfulgt af en teoretisk gennemgang af processen i ostefremstilling på Arlas mejeri i Nr. Vium. Derefter skulle de både deltage i osteproduktionen, smage på forskellige oste og høre om job- og karrieremulighederne som blandt andet mejerist hos Arla.

- Jeg synes, at det er sjovt. Det er meget interessant at vide, hvordan, det man spiser til hverdag, bliver lavet, siger en af eleverne Mille Aalborg Mortensen. 

Forud for Factory Tours-virksomhedsbesøgene har underviserne og virksomhederne mødtes for at sikre, at elevernes læringsmål indgår som en del af besøget.

For Mille Aalborg Mortensen giver det rigtig god mening at komme ud og se, hvordan kemien og biologien bruges i virkeligheden. 

- Hvis man læser det eller får det fortalt, så er det ikke sikkert, at man helt forstår det, siger hun. 

Projekt skal udbredes til hele kommunen

Seks lokale virksomheder, Ringkøbing Gymnasium og Det Kristne Gymnasium er tilknyttet pilotprojektet, der evalueres senere på foråret og herefter ventes udbredt til alle interesserede virksomheder og ungdomsuddannelser i kommunen.

- Det overordnede formål med Factory Tours er, at de unge ved hvilke job- og karrieremuligheder, der er hos virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune, så de kan tage en beslutning ud fra et kvalificeret grundlag, den dag de står og skal vælge videregående uddannelse, forklarer Dorthe Frydendahl, bosætningskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Følgende virksomheder deltager i Factory Tours-projektet:

Idéen til projektet kommer fra USA, hvor alle kan tilmelde sig virksomhedsbesøg gennem factorytoursusa.com hjemmeside.