Nyt dige skal forhindre oversvømmelser

Vestforsyning arbejder med tre projekter, der skal kunne sænke vandstanden med 60 centimeter ved ekstreme oversvømmelser.

Et nyt dige i Storåen skal nu være med til at forhindre oversvømmelser som dem, der i sidste uge var skyld i store ødelæggelser i Holstebro.

Diget placeres sydøst for byen og skal bruges til at holde åvandet tilbage på de omkringliggende engarealer, når der er risiko for oversvømmelser. Man kan altså med andre ord bruge markerne som en slags vandmagasin og dermed styre, hvor meget vand der kommer ind til byen.

00:47

Direktør i Vestforsyning, Jørgen Udby, forklarer her om det nye dige.

Luk video

- Diget skal stå åbent, når der ikke er store afvandinger. Det vil sige, at det sandsynligvis kun er hvert andet eller måske hvert femte år, det vil være lukket eller delvist lukket, forklarer direktør i Vestforsyning, Jørgen Udby.

Udover diget, der bygges mellem Hodsagervej og Grydholtvej, arbejder Vestforsyning med to andre projekter: Et højvandsværn ved Vigen i Holstebro og flere forbedringer/forstærkninger ved Vandkraftsøen. Tilsammen vil de tre projekter kunne reducere vandstanden med 60 centimeter ved ekstreme oversvømmelser.

Den samlede pris bliver cirka 45 millioner kroner - en pris der lægges på spildevandstaksterne. 

Planerne er tirsdag på dagsordenen i kommunalbestyrelsen i Holstebro, men det er faktisk tilfældigt, at det sker så kort efter de voldsomme oversvømmelser.  Vestforsyning har nemlig arbejdet med planerne siden 2012.