Nye tal: Danske svin får mindre antibiotika

Ny undersøgelse fra Fødevarestyrelsen viser, at danske svinebesætningers samlede forbrug af antibiotika er faldet med 11 procent i forhold til sidste år.

Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger bliver ved med at falde, og det glæder forskere og chefdyrlæge. Det skriver Landbrugsavisen.dk i dag.

Chefdyrlæge Poul Bækbo fra Seges, Videncenter for Svineproduktion, Kjellerup er en af dem. Nye tal fra Fødevarestyrelsen viser, at svinebesætningernes samlede forbrug af antibiotika er faldet med 11 procent  i forhold til sidste år. Tallene er baseret på opgørelser fra januar til maj. Samtidig er brugen af tetracykliner faldet med over 20 procent.

- Det er glædeligt, at vi i Danmark kan blive enige om, at det er vigtigt at få forbruget af antibiotika ned og udfase visse typer som fluorokinoloner og cephalosporiner helt.  Der er et stykke vej endnu, før vi når et endnu lavere niveau, og det vil også kræve alternative løsninger såsom driftsomlægninger og ændringer i vaccinationsprogrammet, siger Poul Bækbo til Landbrugsavisen.dk

Han er dog ikke i tvivl om, at det går den rigtige vej og understreger, at det er vigtigt, at det totale forbrug finder det lavest mulige niveau, uden at det går ud over dyrevelfærden.

I takt med at flere antibiotikatyper udfases, vinder andre typer, der ikke påvirker den menneskelige sundhed negativt, frem.

- Allerede i 90'erne blev forbruget af antibiotika og vækstfremmere halveret, og nu er det et fokus på at gå væk fra de typer antibiotika, som kan have en effekt for mennesker. Derfor er der også andre typer af antibiotika, som vinder frem, siger Poul Bækbo