Nu er det officielt: Merrild valgt

Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild blev torsdag aften valgt som præsident for de europæiske landmænd. Landmanden fra Kvium er nu i spidsen for 23 millioner fagfæller.

Torsdag aften stod det klart, at formanden for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild er valgt til posten som præsident for den store fælleseuropæiske landbrugsorganisation COPA. En organisation, der repræsenterer 23 mio. europæiske landmænd og deres familier. Valget fandt sted først på aftenen i Bruxelles.

- Jeg er glad for, at de fremmødte tænkte på Danmark. Jeg tror ikke, det er tilfældigt. I Landbrug & Fødevarer har vi altid været opmærksomme på den store betydning, EU har, og derfor har vi også længe haft kontor i Bruxelles, siger Martin Merrild.

Han tilføjer, at EU-landbrugspolitikken fylder meget ude i de enkelte medlemslande.

- I det daglige politiske arbejde kan man godt glemme, hvor vigtig EU er. Danske politikere er ofte først opmærksomme på emnerne, når toget er ved at være kørt. Vi har også selv haft en tendens til at se mod Christiansborg, når vi søger politisk indflydelse, også selvom mange beslutninger allerede er truffet i Bruxelles, inden de danske politikere bliver involveret. Med en nøglepost i Bruxelles vil vi komme tættere på, hvor beslutningerne træffes og påvirke dem tidligere, siger Martin Merrild.

Han understreger, at det er afgørende, at de europæiske landmænd står sammen, hvis de vil have indflydelse på den EU-landbrugspolitik, som berører alle europæiske landmænd. - Derfor vil jeg i høj grad arbejde for, der er sammenhold inden for organisationen, siger Martin Merrild.

Kender EU-systemet Som formand for Landbrug & Fødevarer er han vant til at gebærde sig i EU-systemet i Bruxelles. Det politiske arbejde på Landbrug og Fødevarers kontor ved Europa-Parlamentet sker ofte i samarbejde med kollegaerne i COPA.

Selvom der vil blive lidt flere møder i Bruxelles, vil Martin Merrild holde fokus på arbejdet for den danske fødevareklynge.

- Jeg er valgt som formand for de danske landmænd, og her vil mit hovedfokus også ligge fremover. Jeg mener kun, at den danske fødevareklynge vil få gavn af, at vi som organisation nu kommer tæt på, hvor beslutningerne træffes i Bruxelles, siger Martin Merrild.

En af de sager, Martin Merrild vil arbejde for som nyvalgt COPA-præsident, er afbureaukratisering og forenkling af EU's regelsæt. - Det er en sag, som også EU's landbrugskommissær Phil Hogan prioriterer højt, så her håber jeg, vi i fællesskab kan arbejde for at få ryddet op i regeljunglen. Det er der i den grad brug for, siger Martin Merrild.

Om Martin Merrild

Martin Merrild blev valgt til formand for Landbrug & Fødevarer i november 2012 og har siden da taget aktiv del i Copas møder.

Han har været selvstændig landmand siden 1982 og har haft flere tillidsposter i landbrugets organisationer: Først som formand for Struer Landboforening i 1987 og senere som formand for Landboforeningerne i Ringkjøbing Amt og fra 1994 til 2013 som formand for Dansk Erhvervsfjerkræ.

Fra 2010 til 2013 var han formand for Det Danske Fjerkræraad. Han har i en årrække været medlem af bestyrelsen for organisationen Dansk Landbrug samt af Landbrugsraadet. Han var også formand for bestyrelsen for Videncentret for Landbrug i ni år.

Merrild er oprindeligt uddannet landmand. Han blev i 1977 agrarøkonom og senere merkonom i finansiering. Martin Merrild har gennemført landbrugspraktik-ophold i England, Tyskland, Vestcanada og flere gårde i Danmark.

Han driver gården 'Feldborg'" i Kvium i Vestjylland med 140 hektar jord, 2200 avlsmink og opdrætter ca. 600.000 slagtekyllinger.

 

/Ritzau