Nordic Medicare-direktør garanterer for sikkerheden

Det er sikkert for patienter at benytte sig af Nordic Medicare i Thisted, understreger direktør, Christian Riewerts Eriksen.

Eskild Boeskov har opsagt sin stilling som læge efter tre år på Nordic Medicares klinik i Thisted, fordi han ikke mener, at patientsikkerheden er i orden. Det skyldes, at klinikken har næsten 5000 patienter i Thisted-området, men de fleste dage er der kun én læge til stede.

- Der er nu tilmeldt næsten 5000 patienter, og de fleste dage er der kun én læge på arbejde. Det kan man ikke lave et ansvarligt arbejde på. Jeg mener ikke, at nogen patienter kan føle sig trygge, hvis en læge skal klare så mange patienter, udtalte Eskild Boeskov i går til TV2 Nord.

Men det er en udtalelse, som Nordic Medicare ikke kan genkende. Her erkender man arbejdspresset, men at patientsikkerheden skulle være i fare, kan de ikke stå identificere sig med.

- Selvfølgelig kan jeg garantere for sikkerheden. Vi har nogle kompetente sygeplejersker og læger i Thisted, og alle patienter kommer til. Alle akutte patienter kommer til samme dag, de kontakter os, det er der garanti for. Og jeg kan kun referere til Styrelsen For Patientsikkerhed, som er den faglige instans, vi har til at vurdere, om fagligheden er i orden, og dem må vi simpelthen stole på. De har været ude hos os i maj, siger Christian Riewerts Eriksen, der er i direktør i Nordic Medicare.

Direktøren fortæller ydermere, at det allerede nu er lykkes at lette på arbejdspresset.

- Vi havde i forvejen kun 3.300 patienter, og der er kommet 1.500 til. Så er det jo klart, at de oplever et arbejdspres, og det er jo noget, vi har talt med dem om, og det skal vi løse. Og den eneste måde at løse det på er at rekruttere nyt personale, og det er vi lykkedes med, hvilket jeg jeg er rigtigt stolt af.

TV MIDTVEST har i dag talt med flere patienter, som på ingen måde føler sig utrygge ved Nordic Medicares klink i Thisted.

Nordic Medicare oplyser, at der snart begynder en ny fast speciallæge - og endnu en sygeplejerske på klinikken.