Naturstyrelsen fraråder udgang

Træerne står meget løst, og Naturstyrelsen forventer mange væltede træer på grund af stormen. Derfor advarer de mod at gå i skovene i dag.

Drop skovturen langs den jyske vestkyst - både i dag og i morgen. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, som har inspiceret skovene efter stormen Dagmar.

DMI varsler vindstød af orkanstyrke lørdag, og derfor fraråder Naturstyrelsen nu al færdsel i skove langs den jyske vestkyst. Situationen er ekstra alvorlig, fordi træerne står meget løst.

- Skovbunden er ekstremt våd, og grundvandet står så højt, at træerne står og svupper. Det gør risikoen for at træerne vælter ekstra stor. Havde der været frost i jorden, ville det have stabiliseret træerne, og flere træer ville blive stående, siger skovrider Jesper Blom-Hansen fra Naturstyrelsen.

Kalder mandskab ud fra skovene

Skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen i Blåvandshuk har bedt sine medarbejdere om at komme ud af skovene, så de kan løse andre opgaver, for allerede nu blæser det meget langs vestkysten.

- Vi mistede mange træer under stormene sidste efterår, så der er mange tynde bevoksninger, hvor træerne står spredt. Nu må vi se, hvordan det går. Vi var lige blevet færdige med at rydde op efter de sidste storme, så vi er klar til at rykke ud, hvis det bliver slemt, siger skovrider Ulrik Lorenzen.

Også ved Vadehavet råder Naturstyrelsens skovrider Bent Rasmussen til, at man holder sig ude af skovene:

-Problemet er, at der er rigtig vådt derude, og derfor er der mange træer, der ikke står så godt fast. Og de kan risikere at vælte i blæsevejret. Så det er bestemt ikke i disse dage, man skal tage på skovtur, siger skovrider Bent Rasmussen.

Naturstyrelsen opfordrer i øvrigt til, at man tjekker vejrudsigten, inden man går ud. Man skal holde sig til åbne områder i sikker afstand fra træer, der kan vælte og desuden være opmærksom på, at store, døde grene kan falde ned fra ellers raske træer.