Motorvejslarm skal dæmpes: 45 millioner til støjbekæmpelse

Med motorveje følger trafik, og det larmer - ofte til stor gene for vejens naboer. Nu kaster politikere mange millioner efter støjbekæmpelsesprojekter.

Der kommer flere og flere motorvejsstrækninger i Danmark, men det udvidede vejnet betyder ikke kun, at bilisterne kan komme hurtigere frem. Det betyder også, at de borgere, der bor i umiddelbar nærhed af motorvejene ofte bliver generet af støjen fra vejen.

Først var det linjeføringen, så var det navnet, og nu er larmen et problem. Balladen om Silkeborg-motorvejen er ikke slut endnu.

Larmen over støjgenerne er nu nået til Christiansborg, og i dag har størstedelen af partierne på borgen afsat 45 millioner kroner til støjbekæmpelsesprojekter. 

- Vi er enige om, at vi er nødt til at gøre noget ved det. Der er jo faktisk nogen, der bor ved de motorveje, vi bygger, siger Dansk Folkepartis folketingsmedlem, Dennis Flydtkjær. 

Det er endnu ikke besluttet, hvor projekterne skal udføres, det skal partiernes trafikordfører nu til at finde ud af. Men spørger man Flydtkjær, så er strækningen ved den nye motorvej ved Silkeborg et oplagt sted at inddrage i projekterne. 

- Silkeborg ligger lunt i svinget, fordi det er sted hvor man har de her ekstra gener af motorvejen, lyder det. 

Det vides heller ikke endnu, hvilket støjværn der skal etableres, men projekterne igangsættes i løbet af 2018.