Motorvejsbyggeri kan støje om natten

Nat og dag vil motorvejsbyggeriet mellem Herning og Holstebro larme ekstra meget henover sommeren.

Der er fuld gang i arbejdet med motorvejsbyggeriet mellem Herning og Holstebro. Her i sommerperioden vil der blive skruet ekstra meget op for arbejdet og dermed også larmen.

Det er især på den sydlige strækning, generne vil være størst. Her har entrepenørene travlt med asfaltering og omlægning af jernbanen mellem Snejbjerg og Trehøjevej. Derfor har Vejdirektoratet givet tilladelse til, at der frem til 1. september arbejdes uden for normal arbejdstid. Det vil medføre støj.

​De sydligste 10 kilometer af Holstebromotorvejen mellem Snejbjerg og Trehøjevej skal åbne i foråret 2017. Det betyder, at mange arbejder skal være afsluttet inden efteråret og vinteren, hvor der typisk er vådt og risiko for frost.

- Vi arbejder under en stram tidsplan, så vi er nødt til at skynde os med visse ting, inden det dårlige vejr sætter ind til efteråret. Arbejderne henover sommeren vil kunne medføre nogen støj, hvilket desværre ikke kan undgås. De gener skal jeg selvfølgelig beklage. Vejdirektoratet og entreprenøren vil dog tilstræbe, at der støjes mindst muligt i aften- og nattetimerne, siger John Kjærsgaard, der er projektleder hos Vejdirektoratet.

Motorvejsbyggeri om natten

Entreprenøren M.J. Ericsson har meget at nå, så Vejdirektoratet har i samarbejde med Herning Kommune givet dem lov til også at arbejde om aftenen og natten på hverdage, for at tidsplanen kan overholdes. Tilladelsen gælder frem til 1. september 2016.

Særligt i perioder med tørt og solrigt vejr vil der sandsynligvis blive arbejdet aften og nat. Varmen får nemlig vand til at fordampe hurtigere, og det er skadeligt for udlægning af HBB (Hydraulisk Bundne Bærelag), som man lægger ud under asfalten.

Togpassagere skal med bus

Også dem som skal med tog mellem Herning og Holstebro skal være beredte på, at motorvejen vil ændre hverdagen den kommende tid.

Jernbanen langs Vildbjergvej skal flyttes lidt mod syd, hvor den føres under motorvejen. Banen lukkes for tog i perioden 16.-31. juli, hvor der indsættes togbusser mellem Herning og Struer. I den periode vil der også være aften- nat og weekendarbejde i den forbindelse.

Vejdirektoratets projektleder for den sydlige del af Holstebromotorvejen, John Kjærsgaard, beklager, at det er nødvendigt at udvide arbejdstiden.