Minister: For mange fejl i kommunerne

Børne- og Socialminister Mai Mercado mener, at der er for mange fejl i den kommunale forvaltning. Derfor vil hun skabe mere gennemsigtighed.

Kommunerne træffer for ofte en forkert beslutning, når en borger skal have behandlet en sag på både børne- og socialområdet. Det mener den konservative Børne- og Socialminister, Mai Mercado. 

- Vi kan se, at der i nogle kommuner er en meget høj procent af afgørelserne, der bliver omgjort i ankestyrelsen. Det siger til mig, at der står nogle borgere ude i kommunerne, som har brug for en god service, som ikke får det, siger Mai Mercado.

Derfor har hun besluttet, at kommunernes såkaldte 'omgørelsesprocenter', altså sager hvor en sag genbehandles eller ændres, fremover skal offentliggøres, så alle kan se, hvor godt eller skidt det står til i de enkelte kommuner.

Hun tror, at den øgede gennemsigtighed vil skabe debat ude i kommunerne og få de enkelte kommuner til at snakke om, hvad der kan være problemet. 

- Det handler om, at vi har krav på at få en debat ude i kommunerne om, hvorvidt den service, der bliver givet ude i kommunerne, er god nok, siger Børne- og Socialministeren. 

Den konservative minister vælger bevidst ikke at indføre sanktioner, da hun mener, at åbenhed er vejen frem. 

- Jeg tror på, at det her er den bedste måde. Vi gør det transparent, så alle kan se, hvordan tallene er i deres kommune og om de får den hjælp, som de har krav på som borger, siger Mai Mercado. 

Og hvis man er i den dårlige ende af spektret, så forventer Mai Mercado, at man gør, hvad der skal til for at løse problemet. 

 

- Jeg har en forventning om, at hvis man har mange omgørelser på børnehandicap-området, at man går ind og retter op på det. 

Man kan se kortene på disse link: Socialområdet og Børneområdet