Minister: Flere tobis bliver svært

Grundlaget for at hæve tobis-kvoterne er der sandsynligvis ikke. Det melder Miljøministeren ud på Facebook.

De seneste 14 dage har fiskerne fisket efter tobis for at teste, om der er grundlag for at hæve kvoterne yderligere end de nuværende 13.000 ton. 

De første resultater tyder dog på, at der ikke er nok tobis til at hæve kvoten yderligere. Det melder Miljøminister Esben Lunde Larsen nu ud på sin Facebook-profil. 

-    Det er frustrerende og ærgerligt for såvel fiskerne som for industrien på land, der kommer til at mangleråvarer, indtjening og dermed arbejdspladser, skriver Esben Lunde Larsen. 

 
 

I forvejen er kvoten blevet reduceret kraftigt i forhold til sidste år, hvor den lød på 125.000 ton. 
Trods den kraftige nedgang kunne kvoten dog have været endnu lavere. Biologernes anbefaling var en kvote på 5000 ton i år for at beskytte bestanden af tobis.

 

Om en uge er der fisket nok til at konkludere endeligt på tallene, men prognosen tyder altså ikke godt for dansk tobisfiskeri.

-    Jeg er i god dialog med fiskerne og fortsætter den naturligvis for at gøre det bedste, vi kan, for at finde de rette modeller for kvoter og samtidig tage hensyn til bestanden og potentialet for fiskeri for fremtiden.

Bestanden af tobis i Nordsøen er hidtil blevet vurderet ud fra såkaldte skrabetogter i løbet af vinteren, hvor man skraber efter de små fisk på havbunden.

Resultaterne af skrabetogterne har i år været så elendige, at Danmarks Fiskeriforening er dybt bekymret for konsekvenserne for erhvervet. Sidste år lå omsætningen i tobisfiskeriet ifølge foreningen på 250-300 millioner kroner.