Mere ulovligt fiskeri end nogensinde

Fiskerikontrollen har konfiskeret et usædvanlig stort antal ulovlige fiskeredskaber på Ringkøbing Fjord.