Menighedshus skal blive

Landsretten er enig i byrettens afgørelse.