Maria-sagen: Mentalundersøgelse er klar

Midt- og Vestjyllands Politi har nu modtaget svaret af den mentalundersøgelse som er blevet foretaget af den sigtede i Maria-sagen.

Efterforskningen af drabet på Maria Møller Christensen nytårsnat i Herning er så småt ved at være afsluttet. Politiet har nu modtaget svaret på den mentalundersøgelse, som den sigtede har været igennem.

- Vi skal nu gennemlæse undersøgelsen, men jeg kan ikke sige noget om, hvad konklusionen på den er, siger Vicepolitikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jes Hvas.

Formålet med mentalundersøgelsen er, at den kan være med til at bestemme, hvilken straf den sigtede kan idømmes. Det kan blandt andet være en vurdering mellem om den sigtede kan sidde i et almindeligt fængsel, om han skal under forvaring eller om han skal have en behandlingsdom.

Undersøgelsen skal nu forelægges retslægerådet, og den sigtedes forsvarer skal have mulighed for at læse den.

Midt- og Vestjyllands Politi regner med at afslutte efterforskningen i løbet af de næste 14 dage. Herefter overgives sagen til anklageren.

Under menuen "læs mere", kan du få et overblik over hele sagen.