Mange glatføreuheld i landsdelen

Søndagens vejromslag kom bag på mange bilister. Ikke færre end 14 uheld i løbet af få timer.