Mælkeproducenter ude af krisen

Ny prognose fra Videncentret for Landbrug viser at der er udsigt til økonomisk fremgang for de danske mælkeproducenter.

Efter fem år med lav indtjening har danske mælkeproducenter endelig udsigt til en markant fremgang i driftsresultatet i 2013 på grund af effektivitet på bedrifterne, en stærkt stigende mælkepris og lav rente. 2014 ser også lys ud, konkluderer ny prognose fra Videncentret for Landbrug.

Prognosen forudser, at mælkeproducenterne opnår en stor forbedring i 2013 og 2014. Fremgangen skyldes først og fremmest forbedret effektivitet i landbrugene og en stærkt stigende mælkepris i løbet af 2013 kombineret med et fortsat lavt renteniveau.

Historisk høj mælkepris og lav rente

Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, glæder sig over de positive udsigter med et forventet resultat på over 600.000 kroner to år i træk, men mener at de positive udsigter skal ses i lyset af, at mælkeprisen lige nu er historisk høj og renten meget lav.

Prognosen viser også, at der stadigvæk er en stor spredning i bedrifternes indtjening, og næsten hver fjerde kvægproducent er potentielt nødlidende med en gældsprocent over 70.

For netop at sikre gode produktionsvilkår for danske kvægbrugere nedsatte Landbrug & Fødevarer i begyndelsen af 2013 Kvægbrugets Taskforce, der kom med en række anbefalinger til, hvordan den aktuelle krise i kvægbranchen kan erstattes af vækst. Disse anbefalinger er givet videre til blandt andet Fødevareministeriet, der lige nu behandler dem og senere på året forventer at komme med løsningsforslag.