Lovændring: Kystbeskyttelse skal være nemmere for kommunerne

En lovændring skal fremme kystbeskyttelse over længere strækninger på de danske kyster.

Torsdag 1. behandler Folketinget et lovforslag, som forenkler sagsprocessen og samler klageadgangen i kommunale kystbeskyttelsessager.

Initiativet er et af resultaterne af regeringens Kystanalyse. I forbindelse med analysen har kystkommunerne påpeget, at sager om kystbeskyttelse ofte er meget langvarige og ressourcetunge. Det skyldes blandt andet mange klageadgange. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelse.

- Regeringen ønsker at gøre op med, at de få kan tage de mange som gidsel. I dag kan kystbeskyttelsessager trække ud i alt for mange år, fordi nogle få borgere er imod en løsning, der kan beskytte hundredevis af borgere. Det skal være slut, lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Lovændringen betyder, at klagemulighederne samles, så der kan klages over kommunens endelige afgørelser - og ikke delafgørelser. Det har ind til nu kunnet føre til meget lange og afbrudte sagsbehandlingsforløb, hvor sager har kunnet trække ud i op til 10 år.   

- Jeg vil opfordre kommunerne til at gribe den mulighed, der nu kommer, til at gennemføre kystbeskyttelsesprojekter over længere strækninger, hvor der er behov. En kortere sagsbehandlingstid og en mere overskuelig sagsgang vil hurtigere kunne forsyne borgerne med den nødvendige kystbeskyttelse. Det betyder, at færre værdier risikerer at gå tabt, siger Esben Lunde Larsen. 

Som følge af regeringens samlede initiativer vil der blive sat gang i og gennemført flere omkostningseffektive kystbeskyttelsesprojekter på de danske kyster, hvor der er behov.

Ud over lovændringen styrker regeringen vejledningsindsatsen overfor kommuner og grundejere, og dialogen intensiveres. Aktuelt holder Kystdirektoratet i november møder forskellige steder i landet med borgere, kommuner og andre interesserede.