Løsning på Storeå-oversvømmelser

Hvis vandstanden i Storåen, der løber gennem Holstebro, skal sænkes, så kræver det, at man inddrager flere haver og måske også flere ejendomme ned til åen.

Konklusionen i en ny rapport om Storeåens oversvømmelser i Holstebro i januar er tydelige; hvis oversvømmelserne skal undgås, skal Storeåen gøres bredere. Det vil sige, at det nødvendigt, at haver og bygninger bliver inddraget. Men rapportens konklusion bliver afvist af formanden for natur- og miljø i Holstebro Kommune

- Det vil indbefatte, at vi skal gå ind og købe ejendomme op. Og det kan jeg ikke forestille mig, at der er kommunal vilje til, at vi bruger kommunale kroner på, siger Karsten Filsø.

Ordlyden i rapporten er ellers klar:- Ønskes en lavere vandstand gennem byen, kommer man ikke uden om en ny regulering af åen gennem byen. Det vil betyde inddragelse af havearealerne og måske bygninger ned til åen, da der skal skabes mere plads til et større gennemstrømningsareal.

Men Karsten Filsø mener, at det er lodsejernes eget ansvar, når de har jord og hus ned til åen. Han foreslår en anden løsning, hvor vandet tilbageholdes på engene ved Ven Ådal. En løsning, hvor engene bliver oversvømmet, og på den måde vil der strømme meget mindre vand ind ad Ven Å, der løber ud i Storåen ved Kvickly. Ven Å-forslaget bliver behandlet på et udvalgsmøde på mandag.

Det er Holstebro Kommune, der har bestilt rapporten, der er lavet af en biolog. Læs hele rapporten her.

Hvis vandstanden i Storåen gennem Holstebro skal sænkes, så kræver det at man indrager flere haver og måske endda osse flere ejendomme ned til åen