Lodsejere kræver bedre kystsikring

3000 sommerhusejere retter nu en indtrængende appel til miljøminister Eva Kjer Hansen

De seneste ugers storme har igen slidt voldsomt på strande og klitter ved den jyske vestkyst.  De store ødelæggelser får nu 3000 grundejere langs kysten til at rette en indtrængende appel til miljøminister Eva Kjer Hansen.

- Den nuværende sikring af kysten er ikke tilstrækkelig. Vi har set en omfattende nedbrydning af kysten over de seneste 10-15 år, og det er tvingende nødvendigt at der gribes ind, siger formanden for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, Thue Amstrup-Jørgensen.

Foreningen repræsenterer 25 grundejerforeningen på strækningen fra Vedersø Klit til Nymindegab. En strækning, som de seneste års mange storme har tæret hårdt på. 

- Nogle steder ser det værre ud end andre. Men situationen er generelt kritisk, og ødelæggelserne kan blive uoprettelige, hvis der ikke sker noget, siger formanden.

Eva Kjer Hansen forstår godt frustrationerne hos grundejerne. Hun henviser til, at der allerede er gang i en omfattende kortlægning af de danske kyster i forhold til kystsikring.

- Jeg har samtidig givet Kystdirektoratet besked på, at de skal være mere opsøgende i forhold til at løse de udfordringer, der er med sikringen af kysten, bl.a. på Holmsland Klit.

Hos Kystdirektoratet er netop dialogen med lodsejere og andre interessenter et fokuspunkt, fortæller kystteknisk chef, Per Sørensen.

- Vi har lavet en lang række tiltag med det formål, at skabe et bedre samarbejde med lodsejerne. Men vi vil forbedre formidlingen endnu mere næste år, siger Per Sørensen.

Problemerne med erosion af kysten, blandt andet på Holmsland Klit, har også Kystdirektoratets fulde opmærksomhed.

- Vi laver jævnligt målinger og kan konstatere, at kysten rykker cirka en meter tilbage pr. år. Det er hvad vi kalder for en ”kontrolleret” tilbagetrækning, som opfylder de målsætninger vi arbejder med i den fællesaftale om kystsikring, der er lavet med stat og kommuner, siger Per Sørensen.

Hos sommerhusejerne handler det lige så meget om de samfundsmæssige værdier der går tabt, når stormene gnaver på kysterne.

- Naturen er vores fælles ”formue”. Hvis ikke vi gør noget for at bevare den, vil store natur-værdier gå tabt for de kommende generationer, siger formanden for de 3000 sommerhusejere, Thue Amstrup-Jørgensen.  

Hør formanden for sommerhusejerne fortælle om ødelæggelserne ved Holmsland Klit: