Lodsejere får dobbelt erstatning

To personer har fået dobbelt erstatning, fordi de er generet af vindmøllepark.

To vestjyske lodsejere fik fordoblet deres erstatning for gener ved vindmøllestøj. De to lodsejere har i Vestre Landsret vundet en principiel sejr i spørgsmålet om det værditab, der opstår, når der bygges vindmøller i nabolaget. Sagerne er principielle fordi de to retsinstanser udtaler, at det materiale, som Taksaktionsmyndigheden havde ved beregning af erstatningen, ikke givet et retvisende indtryk af de gener, som møllerne giver. Erstatningen, som de to lodsejere i første omgang havde udsigt til, er nemlig beregnet før møllerne blev stillet op, og det duer ikke, mener både by- og landsretten. Sagerne drejer sig om en vindmøllepark i Lem Kær ved Ringkøbing, der blev sat i drift i 2012. Inden møllerne blev stillet op, havde Taksationsmyndigheden tilkendt de to lodsejere 100.000 kr. hver i erstatning, men det var de ikke tilfredse med. De mente, at de havde krav på fuld erstatning for et værditab, som en syns-og skønsmand ville komme frem til, efter at møllerne var rejst og sat i drift. Det er retterne enige med lodsejerne i, og de to retsinstanser har fundet frem til, at de to lodsejere skal have yderligere 100.000 og 150.000 kroner. Afgørelsen vil få betydning for hundredvis af sager om gener fra danske vindmølleparker, vurderer vindmølleeksperter.