Lihme og Fur vil have friskole

Mindre end to døgn efter et stort flertal i Skive Byråd vedtog at lukke folkeskolerne i Hvidbjerg, Lihme og på Fur er der taget initiativ til at oprette friskoler i både Lihme og på Fur.

Lokale og forældre i både Lihme og på Fur vil ikke acceptere, at Skive Kommune har valgt at lukke folkeskolerne i de to landsbysamfund. Derfor har de nu taget initiativ til at oprette en friskole og indbetalt 20.000 kroner i depositum til Undervisningsministeriet for at oprette skolerne i både Lihme og på Fur. I Lihme er det den lokale borgerforening, der går i spidsen for at bevare et skoletilbud.

 - Vi har et rigtig godt undervisningsmiljø her, og vi har et rigtig godt servicetilbud fra 0 til 13 år, og det vil vi gerne fastholde. Det er vigtigt for børnene, det er vigtigt for pædagogikken og det er vigtigt for den måde børnene kommer til at blive undervist og uddannet på og forberedt til at gå videre i overbygningsskolerne, fortæller formand i Lihme Borgerforening, Claus V. Mikkelsen.

Få elever til grund for beslutning

Skive Byråd har forsøgt at gå imod strømningen om at lukke små landsbyskoler. Men med elevtal på 45 i Lihme og 35 på Fur var det ikke længere nok til at drive skole.

 - Vi kigger jo på, hvordan vi kan bruge vores midler bedst muligt, og vi oplever i Skive Kommune en drastisk befolkningsnedgang. Så vi har vurderet, at det ikke er holdbart på sigt, at de bliver så få, siger Ole Priess, der er medlem af Børne- og Ungeudvalget i Skive Byråd.

Friskole kan blive dyrt for kommunen

En elev i en friskole kan koste kommunen op til 45.000 kroner om året. I alt vil det give en udgift på op til 3,6 millioner om året for Skive Kommune. Selvom der skulle komme friskoler i både Lihme og på Fur, så håber Ole Priess, at forældrene ikke vælger folkeskolen fra.

 - Vælger man en friskolemodel, så synes jeg, det er en god idé, men jeg vil da anbefale, at man vælger den kommunale løsning.

Vil og kan sikre kvaliteten

Det er ikke kun økonomien, der har været afgørende for, at byrådet har valgt at lukke skolerne. Også kvaliteten af både lærerstand og undervisning bliver påvirket, når elevtallene er så lave, som det er tilfældet på de tre snart forhenværende skoler. I Lihme er initiativtager Claus V. Mikkelsen sikker på, at den nye friskole vil kunne sikre den fornødne kvalitet i undervisningen.

 - Skolen her har lavet fantastisk gode pædagogiske resultater. På Pisa-testen er Lihme Skole næstbedst i Skive Kommune. Så kvaliteten for en lille skole, den er i orden her.

Borgerforeningen går nu i dialog med Skive Kommune om at skabe de bedst mulige rammer for en ny friskole.

02:08 Luk video