Lej en vindmølle-plads ved Østerild

Nu kan interesserede vindmøllefabrikanter allerede leje en prøveplads til store vindmøller ved Østerild.

Selvom beslutningen om et nationalt testcenter for kæmpevindmøller ved Østerild i Thy endnu ikke offcielt er truffet, tyder mere og mere på, at centret bliver placeret ved Østerild. For Risø, Danmarks Tekniske universitet, indkalder i annoncer i Børsen og Berlingske Tidende vindmøllefabrikanter til at komme med en tilkendegivelse af, om de er interesserede i at leje en prøveplads ved Østerild, skriver Morgenavisen Jyllands Posten i dag. Danmarks Naturfredningsforening undrer sig over annoncekampagnen.

- Jeg mener, at det er en hån imod den demokratiske proces. En hån mod folkestyret, at en oven i købet statslig institution går ud og tager forsmag på noget, som kun er første-behandlet i folketinget. Der er oven i købet sagt fra oppositionens side, at der skal kigges på alternativer, siger Poul Hal Mortensen, vicepræsident for DN til TV/MIDT-VEST.