Landbruget skrumper

Antallet af danske landbrugsbedrifter er reduceret kraftigt de seneste 20 år.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2012 var blot 39.930 bedrifter tilbage. I 1992 var der 112.397bedrifter - en nedgang på knap 70 procent, skriver Landbrugsavisen.dk.

Det er især antallet af svinebedrifter, der er faldet. Her er antallet faldet fra 57.153 til blot 4.181 - et fald på 90 procent over 20 år. Antallet af kvægbedrifter er til sammenligning kun faldet med 40 procent.

Arealet for en bedrift har i dag et gennemsnit på 66 hektar, hvor gennemsnittet i 1990 var på 35 hektar - et resultat af de mange sammenlægninger af bedrifter.