Landbruget: Ny regering skal handle

Den nye regering fremlagde i dag et 36 sider langt regeringsgrundlag, hvor også landbrugets fremtid er ridset op. Landbruget er tilfreds, men håber på hurtig handling (Arkivfoto).

Blot få timer efter offentliggørelsen af ministerlisten for den nye regering, fremlagde Lars Løkke Rasmussen i dag det nye regeringsgrundlag. Det er på 36 sider og indeholder blandt andet en halv side om bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet.

Formand for Landbrug- og Fødevarer, Martin Merrild, har læst teksten. Han er tilfreds med linjen for området.

- Der er ikke så meget nyt, men jeg er glad for det, og det er fuldstændig i overensstemmelse med de ønsker, vi har. Nu skal der bare kød på og det skal gå stærkt, opforderer han den nye regering.

Her er den del af regeringsgrundlaget, der forholder sig til landbruget:

Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet

Vi vil skabe bedre rammer for landbrug- og fødevareerhvervet, samtidig med at vi passer på vores miljø. Danmark har en stærk fødevare- og landbrugssektor, som skaber arbejdspladser og eksport.

Fødevareerhvervet er vækstmotor i dele af Danmark, der er ramt af mangel på arbejdspladser og muligheder for udvikling. Men sektoren er under stigende pres fra den globale konkurrence.

Regeringen vil fremlægge en fødevare- og landbrugspakke, der skal gøre fødevare- og landbrugssektoren endnu bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og eksporten, og til at skabe mere vækst og beskæftigelse - i samspil med natur og miljø.

Regeringen vil arbejde for at reducere regler og bureaukrati for danske fiskere. Rammer og vilkår skal understøtte bæredygtigt fiskeri.

Regeringen vil endvidere gøre op med overimplementering af EU-regler. Regeringen vil sikre en fornuftig balance mellem landbrugets og fødevareklyngens - herunder fiskeriets - vækstmuligheder og miljøhensyn.

Derfor samles opgaverne i et Miljø- og Fødevareministerium.

Her er hele regeringsgrundlaget: