Længere ventetid ved ulykker

Folk risikerer at skulle vente længere tid på hjælp, når kommunerne er tvunget til at gennemføre store besparelser på beredskabet.

De million-besparelser, som kommunerne er tvunget til at gennemføre på beredskabet fra næste år, kan få store konsekvenser.

Når der bliver sparet på beredskabet, vil borgerne i fremtiden opleve, at de må vente længere tid på brandbiler og redningskøretøjer. Som det er i dag, er den maksimale udrykningstid på 20 minutter, men det kan blive mere end fordoblet. 

 - Det vil kunne give responstider på op til 40-45 minutter i nogle områder, fordi vi kan blive nødsaget til at lukke stationer ned, siger beredskabschef i Skive Kommune Claus Bo Nielsen. 

Den ekstra tid, det vil tage at rykke ud, kan have stor betydning ved eksempelvis færdselsuheld.

- En stor del af sundhedspersonalet kan stå og vente på, at det lokale brandvæsen kommer frem for at frigøre fastklemte folk ved trafikuheld, siger Claus Bo Nielsen og tilføjer:

- Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal gennemføre de besparelser, der er foreslået fra staten, så vil det gå væsentligt ud over serviceniveauet.