KV09: 53,7% stemt i Vesthimmerland

Kl. 18.00 havde lidt over halvdelen af de stemmeberettigede i Vesthimmerlands Kommune stemt.