Kutter lander kæmpefangst

Danmarks største fiskekutter 'Gitte Henning' er ankommet til Thyborøn med kæmpefangst.

Der er travlhed på fiskemelsfabrikkerne i Danmark, hvor der for tiden bliver landet blåhvilling i store mængder. Og nu får de endnu mere travlt for fiskekutteren Gitte Henning er ankommet til Thyborøn med en last på 3.300 tons.

For fisker og ejer Henning Kjeldsen er det næsten en tangering af sidste års rekordstore landing af blåhvilling på næsten 3.500 tons, der er det maksimale antal tons, danmarks største fiskekutter kan indeholde.

Direktør for TripleNine i Thyborøn Peter Jensen, siger til FiskerForum.dk, at med de sidste dages landinger, hvor der på nuværende ligger to industritrawlere og losser henholdsvis 1450 tons og 1800 tons, vil landingen fra Gitte Henning samlet nå helt op på ca. 6.500 tons blåhvilling, som fabrikken i Thyborøn har travlt med at håndtere.

Kapaciteten på den vestjyske fiskemelsfabrik ligger for blåhvilling på mellem 2500 og 2700 tons pr. døgn, og man regner med at være klar til Danmarks største trawler omkring midnat.

De støt stigende fangster resulterer i, at der her i starten af marts måned er fanget ca. 20 procent af totalkvoten på 30.106 tons blåhvilling. Hertil skal lægges en kvote ved Færøerne på 880 tons der endnu ikke er fisket på.

Se mere om den store fangst i indslaget her:

Kæmpeskibet Gitte Henning lander i dag 3300 tons blåhvilling. Det er den største samlede last nogen sinde i Thyborøn.