Kulturen kan miste millioner

De kulturelle fyrtårne i Vestjylland går en usikker fremtid i møde. I værste fald risikerer institutioner som Nørre Vosborg og Ensemble Midt-Vest at lukke.

Ensemble Midt-Vest og Nr. Vosborg er nogle af de kulturelle fyrtårne, som blev født og støttet økonomisk af det gamle Ringkjøbing Amt. Men amterne eksisterer ikke længere og nu vakler det økonomiske fundament. For da amterne blev nedlagt, overtog staten de økonomiske forpligtelser. Men kun i 4-årig overgangsperiode.

Kulturbyen Holstebro risikerer at blive allerhårdest ramt, og kommunen anslår, at den kommer til at mangle op mod 6 mio. kr. Selv hvis Staten beslutter at fortsætte støtten via bloktilskudet til kommunerne går det udover vestjylland.

Se indslag her: