Kritisabel flexjobindsats koster chefen jobbet

Thisted Kommune sender Beskæftigelseschefen hjem og indleder en afskedigelsessag efter flere undersøgelser har vist, at beskæftigelsesindsatsen rejser alvorlig kritik af kommunens indsats på området.

Direktør Jesper Hosbond Jensen har mistet tilliden til beskæftigelseschef Jakob Drue Laursen som fortsættende beskæftigelseschef, hvorfor der indledes afskedigelsessag. Beskæftigelseschefen er fritaget for tjeneste med virkning fra den 29. maj 2013., sådan skriver Thisted Kommune i en pressemeddelelse onsdag.

To rapporter om indsatsen på kommunens beskæftigelsesområde fra hhv. Deloitte og KLK har  rejser alvorlig kritik den faglige kvalitet og ledelse på området.

Hvad er det, der gør, at du ikke længere har tillid til din beskæftigelseschef?

- Det kan jeg ikke gå nærmere ind i, fordi det nu er en del af en personalesag, siger Jesper Hosbond Jensen.

Hvilke konsekvenser har det haft for borgerne i Thisted, at indsatsen har sejlet?

- Vi burde have ydet en bedre indsats for at skaffe flexjobs.

Er der borgere, som ikke har fået flexjobs på rund af det her?

- Det er jo svært at sige, hvad det præcis har betydet, men vores indsats kunne og burde have været bedre, siger Jesper Hosbond Jensen.

Kommunen har nu lavet en handleplan for at rette op på den kritisable indsats på beskæftigelsesområdet. handleplanen følges tæt af Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget.

Stillingen som beskæftigelseschef varetages midlertidigt af direktør Jesper Hosbond Jensen. Stillingen forventes opslået til besættelse i august 2013 med brug af eksternt konsulentfirma.