Konfirmand-undervisning kan flyttes

Et stort flertal af skolerne i Viborg Kommune vil gerne have flyttet konfirmand-undervisningen i 7. klasse fra om morgenen til om eftermiddagen. Nu er politikerne enige.

Det bliver frem over op til skolerne i Viborg Kommune at beslutte, hvornår konfirmations-forberedelsen skal placeres.

Det er i hvert fald det forslag, et politisk flertal i kommunens børne- og ungdomsudvalg tirsdag eftermiddag har indstillet til økonomiudvalg og byråd i Viborg Kommune.

Hidtil har konfirmations-forberedelsen ligget i de to første timer, men frem over vil forberedelsen kunne placeres efter den obligatoriske undervisning, hvilket mange skoler ønsker.En høring viser, at kun fem af 24 skolebestyrelser foretrækker, at eleverne går til præst i morgentimerne. 

Hvis præster og skoler ikke kan blive enige, vil den hidtidige ordning med undervisning fra 8-10 kunne bibeholdes.